0362 264 264

NƯỚC RỬA XE BỌT TUYẾT – CÓ CHẠM

60,000800,000

Tỷ lệ pha cao, nhiều bọt, bọt bám lâu, không hại da tay, không hại sơn xe thì đây là bọt tuyết giúp cho bề mặt sơn xe sau khi rửa rất bóng.

Xóa