0362 264 264

TẨY Ố ĐA NĂNG

150,0002,500,000

Tẩy các vết ố bám lâu ngày trên các vật liệu và vị trí khác nhau như:

  • Tẩy gầm pha 1/15
  • Tẩy ố trên sơn pha 1/20
  • Tẩy lazang pha 1/20
  • Tẩy khoang máy pha 1/20
Xóa