0362 264 264

Tẩy dầu mỡ đa năng chai 1L

120,000

Công dụng và cách dùng:

  • Tẩy và bỏ dầu mỡ kết cháy bám bẩn dầu mỡ pha 1/4 đến 1/10
  • Tẩy và làm đen lốp ống cao su trong khoang máy
  • Tẩy và loại bỏ nhưa cây 1/5
  • Tẩy phân côn trùng, xác côn trùng 1/8