0362 264 264

Tẩy dầu mỡ đa năng,tẩy nhựa cây, vệ sinh khoang máy

580,000

Công dụng và cách dùng:

  • Tẩy và bỏ dầu mỡ kết cháy bám bẩn dầu mỡ pha 1/4 đến 1/10
  • Tẩy và làm đen lốp ống cao su trong khoang máy
  • Tẩy và loại bỏ nhưa cây 1/5
  • Tẩy phân côn trùng, xác côn trùng 1/8
    Tẩy và làm đen lốp cao su